Willem (Wil) Albeda (Rotterdam, 13 juni 1925 – Maastricht, 6 mei 2014) was een Nederlands politicus en als zodanig onder meer minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Van Agt.

Albeda studeerde economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam van 1946 tot 1950.

In 1957 promoveerde hij in de economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij.

Albeda was een ARP- en CDA-politicus die zichzelf typeerde als vakbondsman. Hij was geruime tijd werkzaam bij de Christelijke Bouwbond en het CNV.

In 1966 werd hij hoogleraar sociaal-economisch beleid aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. Tot 1996 was hij ook hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, waar hij een van de drijvende krachten van de in 1984 opgerichte Economische Faculteit was.

Albeda had grote belangstelling voor internationale vraagstukken. Zo schreef hij samen met dertig andere economen een blauwdruk voor de toenmalige Sovjet-Unie voor een omschakeling naar een markteconomie.

Vanaf 1966 was hij lid en sinds 1973 voorzitter van de ARP-fractie in de Eerste Kamer. Wil stond in 1973 als informateur mede aan de basis van het kabinet-Den Uyl. Hij was minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Van Agt, waarvan hij het ‘sociale gezicht’ was. Daar bracht hij onder meer een herziening van de Wet op de ondernemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet tot stand.

Na zijn ministerschap keerde hij terug in de Senaat en werd later voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Verder werd hij bekend door zijn rol in de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst: de ‘Commissie Albeda’.