Willem Banning (Makkum, 21 februari 1888 – Driebergen, 7 januari 1971) was een Nederlands onderwijzer, predikant en later medeoprichter van de PvdA.

Willem Banning was een gezaghebbend religieus-socialist, partijbestuurder en medeoprichter van de PvdA. Hij was aanvankelijk onderwijzer, maar kreeg later gelegenheid om theologie te gaan studeren.

Na zijn studie werd hij vrijzinnig-hervormd predikant en vanaf eind jaren 20 werd hij de voorman van de religieus-socialistische beweging in Nederland en tevens hoogleraar in Leiden.

Hij was partijbestuurder van de SDAP en vooraanstaand pacifist.

Tijdens zijn internering in het kamp Sint-Michielsgestel, van mei 1942 tot december 1943, was hij één van de Heeren Zeventien.

Na de bevrijding werd hij actief in de Nederlandse Volksbeweging en voorzitter van het oprichtingscongres van de PvdA.