Wettiging van een kind betreft het verschaffen van rechten aan een onecht kind, door opvolgend huwelijk of door brieven van wettiging, als ware het kind een echt of wettig kind.

Indien wettiging van een kind bij het huwelijk niet had plaatsgevonden, kon dit alleen gebeuren door tussenkomst van de koning, die brieven van wettiging kon afgeven.

Als een ongehuwde moeder een kind kreeg, kon dat kind bij de geboorte door de vader erkend worden.

Als de ouders dan later trouwden, vond vaak een bevestiging van de erkenning plaats bij het huwelijk. Deze erkenning werd dan wettiging genoemd.