Weerbare mannen zijn mannen die geschikt waren om krijgsdienst te verrichten.