Een weduwnaar is een man van wie de echtgenote is overleden.