Voogdij is het gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders.

De voogd neemt het recht en de plicht om voor een kind te zorgen over van de ouder(s). Bijvoorbeeld bij overlijden van de ouders.