VOC Opvarenden zijn de scheepssoldijboeken, waarin de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) haar personeelsadministratie bijhield.

Voor elk afvarend VOC schip in de periode van 1700 tot 1795 werd een lijst van opvarenden opgesteld.

De VOC noteerde per werknemer een uitgebreide salarisberekening.

De boeken bevatten de gegevens van zo’n 655.000 matrozen, soldaten en ander personeel.