Een verwantschapsreeks laat zien langs welke weg twee of meer personen van een gemeenschappelijke voorouder afstammen.

De reeks gaat in een opgaande lijn naar de gemeenschappelijke voorouder en in neerdalende lijn naar de verwante persoon.