Een verklaring van onvermogen is een schriftelijk bewijs, waaruit blijkt dat een persoon bepaalde kosten niet kan voldoen.

Een dergelijke persoon hoeft bijvoorbeeld geen gemeentelijke leges voor een huwelijk, begrafenis of proceskosten te betalen.

Een verklaring van onvermogen wordt door de gemeente afgegeven.