1. Algemeen

Wat is het doel van de Stichting Voorouder?

De Stichting Voorouder is een erfgoedinstelling die zich toelegt op bevolkingsreconstructie, genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis.

Wat kan ik vinden op deze website?

Aan de hand van vele bronnen wordt door een groep ervaren genealogen, van diverse plaatsen in Zuid-Holland, een reconstructie gemaakt van de gezinssamenstelling in de periode: eind 16e – begin 20e eeuw. Per plaats zijn overzichten beschikbaar van de uitgewerkte doop-, trouw- en begraafregisters en de akten (geboorte, huwelijk, overlijden) van de burgerlijke stand.

Welke uitgangspunten worden gehanteerd voor het opstellen van de bevolkingsreconstructie?

Uitgangspunt voor het verbinden van personen is dat er sprake moet zijn van een bewezen bloedverwantschap. Bloedverwantschap ontstaat door geboorte, door afstamming van dezelfde voorvader, een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie. Bloedverwantschap is niet alleen biologisch bepaald. Door adoptie worden de adoptieouders de juridische ouder van het kind en ontstaat er ook bloedverwantschap.