Vaderschap is de relatie tussen een man en zijn kind.

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de biologische en juridische relatie.

Biologische relatie

Het kind erft de helft van zijn genen van zijn vader. Tegenwoordig is vaderschap eenduidig en eenvoudig vast te stellen door middel van vaderschapsonderzoek met behulp van DNA-analyse.

Juridische relatie

De juridische vader (niet per se de biologische vader) is ingevolge artikel 199 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de man:

  • die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren, is gehuwd, tenzij onderdeel b geldt;
  • wiens huwelijk met de vrouw uit wie het kind is geboren, binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind door zijn dood is ontbonden, zelfs indien de moeder was hertrouwd; indien echter de vrouw sedert de 306de dag voor de geboorte van het kind was gescheiden van tafel en bed of zij en haar echtgenoot sedert dat tijdstip gescheiden hebben geleefd, kan de vrouw binnen een jaar na de geboorte van het kind ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat haar overleden echtgenoot niet de vader is van het kind, van welke verklaring een akte wordt opgemaakt; was de moeder op het tijdstip van de geboorte hertrouwd dan is in dat geval de huidige echtgenoot de vader van het kind;
  • die het kind heeft erkend;
  • van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld; of
  • die het kind heeft geadopteerd.