Vader is de naam voor een man met nageslacht.

Er is sprake van een biologische vader indien de man het nageslacht zelf bevrucht heeft.

Als het kind een andere biologische vader heeft, dan wordt al naargelang de situatie gesproken van een adoptief vader, pleegvader of stiefvader.