De twintigste penning was een belastingmaatregel die werd ingevoerd in 1569 door de hertog van Alva.

Het betrof een omzetbelasting van 5% op de verkoopprijs van onroerende goederen (huizen, landgoederen, enz.), geïnspireerd door een soortgelijke belasting die was ingevoerd door de Romeinse keizer Augustus.

Tegenwoordig wordt deze belasting, “overdrachtsbelasting” genoemd.

Zie ook: