Een trouwboekje is een document dat een echtpaar van officiële instanties ontvangt bij het voltrekken van hun huwelijk.

Vanaf de invoering van de burgerlijke stand, kreeg men aanvankelijk een geschreven huwelijksbewijs. In het derde kwart van de 19e eeuw begonnen gemeenten een trouwboekje af te geven. Dit werd een algemeen gebruik, al was het niet wettelijk voorgeschreven.

Het trouwboekje hielp ervoor te zorgen dat namen foutloos werden opgeschreven in officiële documenten.

Het uiterlijk van het trouwboekje kan per gemeente verschillen. Bruidsparen kunnen bij sommige gemeenten een keuze maken voor de kleur en het materiaal van het boekje op het moment dat ze in ondertrouw gaan.