Een transportakte is een akte die wordt opgemaakt bij de levering van onroerende zaken.

Deze akte wordt ook “akte van levering” genoemd.