Toponymie (plaatsnaamkunde) is een onderdeel van de naamkunde die plaats-gerelateerde namen probeert op te sporen en te verklaren. De toponymie houdt zich behalve met de herkomst ook bezig met de verbreiding van plaats-gerelateerde namen.

Door het bestuderen en verklaren van plaats-gerelateerde namen wordt onder andere inzicht verkregen over:

 • de geschiedenis
 • de bodemgesteldheid
 • de taal(-ontwikkeling)
 • de activiteiten
 • de plantengroei
 • het reliëf
 • de geografie
 • oude beroepen
 • oude persoonsnamen
 • de plaatselijke heiligen of schutspatronen
 • de aard van de nederzetingen op/van die plaats

Naast onderzoek naar toponiemen (plaatsnamen), omvat de toponymie ook onderzoek naar hydroniemen (waterloopnamen), hodoniemen (straatnamen) en oroniemen (bergnamen).