Een toponiem is ander woord voor plaatsnaam. De studie van toponiemen heet de toponymie.

Gehuchten, dorpen, steden en landstreken kregen vaak hun naam door de geografische verschijningsvorm, de persoon die er woonde, of een gebeurtenis die er plaatsvond.