De tiende penning was een belastingmaatregel die werd ingevoerd in 1569 door de hertog van Alva.

Het betrof een omzetbelasting van 10% op de verkoop van roerende goederen (eten en drinken, kleding enz.), identiek aan de in de Spaanse landen gebruikelijke Alcabala-belasting.

Tegenwoordig wordt deze belasting “BTW – belasting toegevoegde waarde” genoemd.

Zie ook: