Een stamreeks is een genealogisch overzicht waarbij langs de lijn van de vader alle rechtstreekse mannelijke voorouders van een proband in kaart worden gebracht.

De verst gevonden voorvader in de stamreeks die dezelfde achternaam draagt als zijn mannelijke nakomelingen noemt men de stamvader van die achternaam.

Doel van een stamreeks is meestal om te onderzoeken wat de oorsprong is van de familie of achternaam.

Niet in alle gevallen is de achternaam van de proband dezelfde als die van de stamvader. Zo kunnen zich bijvoorbeeld de volgende situaties hebben voorgedaan:

  1. Gebruik van een patroniem in plaats van een achternaam. Hierdoor konden “namen” over meerdere generaties meermaals wisselen.
  2. Vernoeming naar bezit. Door huwelijken en erfenissen veranderde bijvoorbeeld boerderijen van eigenaar. Soms veranderde daarmee ook de achternaam van de nieuwe eigenaar als verwijzing naar het nieuwe bezit.
  3. Gebruik van een alias zoals bijvoorbeeld “de Jonge” of “de Lange”.