Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 35 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

Alle Inventarissen van het Stadsarchief Amsterdam zijn integraal doorzoekbaar. De Indexen geven nadere toegang. In de bibliotheek van het Archief vindt u allerlei gedrukt materiaal over de geschiedenis van Amsterdam. De beeldbank bevat honderdduizenden afbeeldingen van Amsterdamse mensen, straten, grachten, pleinen en gebouwen.

Contact

Adres:

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

Telefoon:

020-2511511

E-mail:

informatie@stadsarchief.amsterdam.nl

Web:

Stadsarchief Amsterdam

Social links:

Online Genealogisch Onderzoek

Indexen Stadsarchief Amsterdam