Een schoonzoon (behuwdzoon) is de man waarmee de eigen zoon of dochter is getrouwd.

Soms wordt het begrip schoonzoon ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties.