Een schepen was tijdens het Ancien Régime de gebruikelijke term voor een lid van het met bestuur en wetgeving belaste college van een dorp of stad.