In het register van naamsaanneming werden de akten geregistreerd van personen die bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 nog geen achternaam hadden maar verplicht waren om een achternaam aan te nemen en dit in een akte vast te laten leggen.

Een dergelijke akte bevatte vaak de gegevens van het hele gezin: de naam van het gezinshoofd, de namen en leeftijden van de kinderen, de oude naam (indien van toepassing) en de nieuwe naam.

De manier van vastleggen verschilde per regio. In sommige regio’s werden de namen van alle personen vastgelegd, terwijl in andere regio’s alleen de namen werden vastgelegd van degenen die nog geen vaste achternaam hadden.

Van veel plaatsen zijn de registers van naamsaanneming bewaard gebleven en te raadplegen in het betreffende Regionaal Historisch Centrum.