Een Regionaal Historisch Centrum (RHC) is de algemene naam van een cultuur-historische instelling die via het beheer en beschikbaarstellen van diverse historische bronnen het onderzoek naar de historie in alle mogelijke vormen wil bevorderen.

Vaak komt een Regionaal Historisch Centrum voort uit een fusie van twee of meer culturele instellingen in een bepaalde regio die voorheen in afzonderlijke disciplines werkzaam waren: archiefdiensten, bibliotheken, musea of documentatiecentra op een specifiek terrein.

De term werd oorspronkelijk gebruikt als soortnaam voor de nieuwe instellingen die op provinciaal niveau moesten ontstaan uit de fusies van de rijksarchieven in de provincies met andere culturele instellingen.

Hieruit ontstonden diensten die in algemene zin als “Regionaal Historisch Centrum” worden aangeduid, maar in naamgeving vaak sterk afwijken.

In diverse gevallen nam ook een gemeentearchief van een bepaalde gemeente het archiefbeheer van omringende gemeenten over, waarna de naamgeving “Gemeentearchief …” niet meer voldeed en op een meer algemenere benaming werd overgegaan.

Regionaal Historische Centra

 1. Groningen: Groninger Archieven
 2. Friesland: Tresoar
 3. Drenthe: Drents Archief
 4. Overijssel: Historisch Centrum Overijssel
 5. Flevoland: Nieuw Land Erfgoedcentrum
 6. Gelderland: Gelders Archief
 7. Utrecht: Het Utrechts Archief
 8. Noord-Holland: Noord-Hollands Archief
 9. Zeeland: Zeeuws Archief
 10. Noord-Brabant: Brabants Historisch Informatie Centrum
 11. Limburg: Regionaal Historisch Centrum Limburg
 12. Zuid-Holland: ondergebracht bij het Nationaal Archief