Een persoonslijst is het geheel aan gegevens dat over een persoon in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is opgenomen.

De volgende gegevens worden onder meer bijgehouden:

 • achternaam
 • voornamen
 • geslacht
 • positie van elk persoon in het gezin
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • burgerlijke staat
 • adres
 • datum van vestiging in de gemeente
 • vorige woonplaats
 • vertrek uit de gemeente
 • waarheen vertrokken
 • datum van overlijden

Uittreksels van persoonslijsten kunnen worden aangevraagd bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

Persoonslijsten worden per kalenderjaar, twee jaar na het jaar van overlijden, vrijgegeven. Een uitzondering daarop vormen de gegevens die het Centraal Bureau voor Genealogie pas in het volgende kalenderjaar hebben bereikt.

Dit zijn vooral gegevens die betrekking hebben op overlijdens van eind december, die begin januari zijn aangegeven bij de burgerlijke stand.