Het persoonsbewijs was een identiteitskaart die op aandringen van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd door de Nederlandse secretarissen-generaal.

Het persoonsbewijs had op de voorkant een pasfoto. Andere gegevens die het bevatte waren:

  • de vingerafdruk van de betrokkene;
  • de woonplaats van de betrokkene;
  • de geboortedatum en het geslacht.