Patrilineaire afstamming (patrilineariteit) is het verwantschapssysteem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de vader.

Bij een patrilineair verwantschapssysteem loopt de verwantschap via de familie van de vader. Een patrilineaire familie bestaat uit een man en zijn echtgenote, hun zonen en de echtgenotes van die zonen, hun dochters, zolang die ongetrouwd zijn en de kleinkinderen.

Als een van de dochters in het huwelijk treedt, gaat zij deel uitmaken van een andere patrilineaire familie, namelijk die van haar man.

Zie ook: matrilineaire afstamming.