Een parenteel is een genealogisch overzicht van al het nageslacht van een man, een vrouw of een echtpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

In een parenteel kunnen gezinnen voorkomen met verschillende achternamen. Dit in tegenstelling tot een genealogie waarin meestal maar één achternaam voorkomt.