Een overlijdensakte is de akte die wordt opgemaakt naar aanleiding van de aangifte van het overlijden van een persoon.

De overlijdensakte wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt bewaard in het overlijdensregister van de burgerlijke stand.