Ouderlijk gezag betekent dat men beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind.

Daarnaast mag men het vermogen van het kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van het kind. Denk daarbij aan het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Door de erkenning van het kind is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.