Een ouder is een individu dat een of meerdere nakomelingen heeft.

Men spreekt ook dan van een ouder, als deze deze opvoedersrol vervult zonder in biologische zin ouder te zijn.

Zo worden ondermeer onderscheiden:

  • biologische ouder
  • juridische ouder
  • pleegouder
  • stiefouder
  • grootouder