Een neef-nicht huwelijk is de aanduiding voor een huwelijk tussen twee personen die neef en nicht van elkaar zijn.

Ze delen daarmee een familieband van de derde graad met elkaar.