Moeder is de naam voor een vrouw met nageslacht.

Er is sprake van een biologische vrouw indien de vrouw het nageslacht zelf heeft gebaard.

Als het kind een andere biologische moeder heeft, dan wordt al naargelang de situatie gesproken van een adoptief moeder, pleegmoeder of stiefmoeder.