Militiebewijs

Een militiebewijs is het document dat de aanstaande bruidegom tot 1911 moest inleveren om aan te tonen dat hij aan zijn militaire verplichtingen had voldaan, hiervan was vrijgesteld of was uitgeloot.