Een matroniem (matronymicum) is een persoonsnaam ontleend aan de voornaam van de moeder.