Een matrinlineaire stamreeks is een genealogisch overzicht waarin geprobeerd wordt de afstammingslijn van een proband langs de moederlijke lijn in kaart te brengen.