Matrilineaire afstamming (matrilineariteit, uterine) is het systeem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de moeder.

Bij een matrilineair verwantschapssysteem loopt de verwantschap via de familie van de moeder. Een matrilineaire familie bestaat uit een vrouw en haar echtgenoot, hun dochters en de echtgenoten van die dochters, hun zonen, zolang ze ongetrouwd zijn en de kleinkinderen.

Als een van de zonen in het huwelijk treedt, gaat hij deel uitmaken van een andere matrilineaire familie, namelijk die van zijn vrouw.

Zie ook: patrilineaire afstamming.