Een liste civique is een bevolkingslijst uit de jaren 1796 en 1811.

Deze bevolkingslijsten bevatten per plaats de gehele volwassen mannelijke bevolking met opgave van beroep en geboortedatum.