Het leenstelsel (leenwezen, feodaal stelstel, feodaliteit) was een systeem waarbij de leenheer zich van de persoonlijke afhankelijkheid van zijn vazallen of leenmannen verzekerde door het uitgeven van lenen.

Een leen kon een stuk land zijn maar ook een ambt of geldelijke inkomsten.