Een kwartierstaat is een overzicht met alle voorouders van een persoon, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.

Personen in een kwartierstaat worden meestal genummerd volgens het Kekulé-systeem. De hoofdpersoon, proband of kwartierdrager genaamd, krijgt nummer 1. De vader krijgt nummer 2, moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, etc.

Met name in kwartierstaten waarbij de voorouders beperkt zijn tot een klein geografisch gebied, kan kwartierherhaling optreden. Dit betekent dat dezelfde voorouder meerdere keren voorkomt.

Kwartierverlies treedt op wanneer een voorouder niet opspoorbaar blijkt, bijvoorbeeld door een onwettige geboorte waarbij de vader niet is geregistreerd.