Een kleinkind is voor een grootouder een kind van een zoon of dochter.

Het betreft hier de afstamming in de derde generatie, gerekend vanaf de grootouders van het kind.