Een kinderhuwelijk is een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartners minderjarig zijn.

Tot welke leeftijd men minderjarig is, is wettelijk bepaald en verschilt per land. In Nederland is men minderjarig tot de leeftijd van 18 jaar, tenzij men gehuwd is.