Het Kekulé-systeem is een systeem voor het overzichtelijk weergeven van een kwartierstaat. Dit systeem is ontwikkeld door de Duitse genealoog en jurist Stephan Kekulé von Stradonitz (1863-1933) . Bij dit systeem wordt aan elke voorouder een zogenaamd kwartiernummer wordt gegeven.

De proband krijgt het kwartiernummer 1, zijn vader het kwartiernummer 2 en zijn moeder het kwartiernummer 3.

Elk persoon in de kwartierstaat heeft een uniek kwartiernummer. Het kwartiernummer van een vader van een persoon wordt altijd verdubbelt. Het kwartiernummer van de moeder van een persoon wordt gevormd door het nummer van de vader plus 1.

Een mannelijke voorouder heeft altijd een even getal als kwartiernummer en een vrouwelijke voorouder altijd een oneven getal als kwartiernummer.

Aan de hand van het unieke kwartiernummer kan men de positie (de familiare band) tussen de probrand en een persoon uit zijn kwartierstaat bepalen.

Kekulé nummering

Generatie Benaming Periode * Nummer-range Aantal
0 proband 1970 > 1 1
1ste ouders 1947 > 2 – 3 2
2de grootouders 1921 > 4 – 7 4
3de overgrootouders 1883 > 8 – 15 8
4de betovergrootouders 1854 > 16 – 31 16
5de oudouders 1808 > 32 – 63 32
6de oudgrootouders 1771 > 64 – 127 64
7de oudovergrootouders 1721 > 128 – 255 128
8ste oudbetovergrootouders 1690 > 256 – 511 256
9de stamouders 1670 > 512 – 1023 512
10de stamgrootouders 1640 > 1024 – 2047 1.024
11de stamovergrootouders 1620 > 2048 – 4095 2.048
12de stambetovergrootouders 1590 > 4096 – 8191 4.096
13de stamoudouders 1560 > 8192 – 16383 8.192
14de stamoudgrootouders 1530 > 16384 – 32767 16.384
15de stamoudovergrootouder 1500 > 32768 – 65535 32.768
16de stamoudbetovergrootouder <1500 65536 – 131071 65.536
17de edelouders 131072 – 262143 131.072
18de edelgrootouders 262144 – 524287 262.144
19de edelovergrootouders 524288 – 1048575 524.288
20ste edelbetovergrootouders 1048576 – 2097151 1.048.576

* indicatief