De huwelijkse staat is de formele positie van een getrouwd persoon in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek.

Deze huwelijkse staat omvat allerlei rechten en plichten waaronder:

  • echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen;
  • de verplichting tot de verzorging van de tot het gezin behorende minderjarige kinderen en het dragen van de kosten en opvoeding van de verzorging en opvoeding van deze kinderen;
  • de echtgenoten moeten samen de kosten van de huishouding, daaronder begrepen de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, dragen, naar evenredigheid van hun inkomen. zijn de kosten hoger dan hun inkomens, dan moeten zij het meerdere dragen naar evenredigheid van hun vermogens.