Huwelijksbijlagen zijn de bewijstukken, die bruid en bruidegom bij de gemeente moeten inleveren om te kunnen trouwen, zoals een kopie van hun geboorteaktes, en overlijdensaktes van eventuele overleden echtgenoten.

De bruidegom moest een militiebewijs overlegggen in verband met het voldoen van zijn dienstplicht.

De huwelijksbijlagen kunnen nog andere aktes bevatten, zoals een officiële toestemming of een eventueel uittreksel van de overlijdensakte van de ouders.

Een andere mogelijke huwelijksbijlage is een verklaring van onvermogen van het bruidspaar, in het geval zij niet voor de huwelijksvoltrekking konden betalen.