Huwelijksbeletsel betreft de wettelijke reden(en) tegen het sluiten van een huwelijk, het ontbreken van één of meer wettelijke vereisten, hoedanigheden of omstandigheden daarvoor.

Er bestaan diverse vormen van huwelijksbeletsel waaronder:

  • minimumleeftijd – om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
  • gestoorde geestelijke vermogens – een huwelijk mag niet worden aangegaan wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis vaan haar verklaring te begrijpen
  • monogamie – een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn
  • verwantschap – een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature, hetzij familierechtelijk, bestaan in de opgaande en in de neerdalende lijn of als broeders, zusters of broeder en zuster
  • partnerschap – zij die met elkander een huwelijk willen aangaan mogen niet tegelijkertijd een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan