Huwelijksakte

Een huwelijksakte is een akte die wordt opgemaakt na de voltrekking van het huwelijk door het bruidspaar ondertekend. Ook de getuigen zetten een handtekening onderaan de akte.

De huwelijksakte wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt bewaard in het huwelijksregister van de burgerlijke stand.

Bij elke huwelijksakte horen een aantal bewijsstukken, die het bruidspaar moet aanleveren om te mogen trouwen. Dit zijn de zogenaamde huwelijksbijlagen.