Huwelijksaankondiging was de voorgeschreven bekendmaking van een voorgenomen huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het voorgenomen huwelijk werden aangekondigd in de gemeente waar het huwelijk werd gesloten en afgekondigd in de gemeenten waar de aanstaande bruid en bruidegom woonachtig waren maar waar het huwelijk niet plaatsvond.

Aankondigingen vinden nog steeds plaats. De afkondigingen zijn afgeschaft sinds 1934.