Het huwelijk is een wettelijk geregelde, formele samenlevingsvorm tussen twee personen. De precieze definitie en betekenis is afhankelijk van de historische en culturele context.

Huwelijksvormen

 1. burgerlijk huwelijk
 2. kerkelijk huwelijk
 3. homohuwelijk

Wettelijke vereisten

In Nederland gelden er bepaalde voorwaarden om in het huwelijk te treden. Zo moeten de partners:

 1. geboren zijn
 2. in leven zijn
 3. moeten ingeschreven zijn bij een gemeente
 4. zich kunnen identificeren
 5. niet onder curatele staan of een rechter heeft toestemming gegeven voor het huwelijk van degene die onder curatele staat
 6. geen bloedverwant zijn in de rechte lijn, en geen broer of zus zijn
 7. niet met anderen gehuwd zijn en geen geregistreerd partner hebben
 8. de huwelijksleeftijd bereikt hebben of vallen onder een van de volgende uitzonderingsregels:
  • Eén der partners is 16 of 17 jaar en er wordt een doktersverklaring overgelegd waaruit blijkt dat de vrouw zwanger is of al een kind heeft gekregen;
  • De Minister van Justitie heeft (indien een der partners nog jonger is) om zwaarwegende redenen ontheffing gegeven en de ouders hebben toegestemd. Dit alles om zaken te voorkomen als een schijnhuwelijk, kinderhuwelijk, echtbreuk en inteelt

Een huwelijk moet gemeld en ingeschreven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente.