Henry nummering is een systeem om afstammelingen van een persoon te nummeren. Het is genoemd naar Reginald Buchanan Henry, die het systeem gebruikte in zijn boek “Genealogies of the Families of the Presidents.”

De eerste persoon krijgt het nummer 1. Zijn eerste kind krijgt nummer 11, zijn tweede krijgt nummer 12, het derde nummer 13 enzovoort. De kinderen van 12 zijn 121, 122, 123, 124 enz. Iedere persoon krijgt het nummer van zijn vader met daarachter zijn rangnummer in het gezin.

Als een persoon nummer 142835 heeft komt hij voor in de zesde generatie (het nummer heeft 6 cijfers) en hij is het vijfde kind van het derde kind van het achtste kind van het tweede kind van het vierde kind van de eerste persoon.

Zijn er meer dan 9 kinderen in een gezin dan gaat de nummering door met de hoofdletters uit het alfabet, A tot Z, waarin A = 10, B – 11, C = 12 enzovoort.